โครงงาน มังคุด ราชินีผลไม้ไทยมีดีกว่าที่คิด
ผู้จัดทำ
นางสาว อินทิรา จำปา
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

เหตุผลที่เลือกทำโครงงานเรื่องนี้ เพราะในปัจจุบันคนไทยนิยมและมีความสนใจในการรับประทานผลไม้จากเมืองนอกมากขึ้นทำให้ผลไม้ไทยถูกมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมังคุด ราชินีผลไม้ของไทยทั้งๆที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมายแต่กลับไม่เป็นที่นิยมของคนไทย โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของมังคุดมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำถาม
1. มังคุดเป็นผลไม้ไทยที่มีประโยชน์อย่างมากมายแต่ทำไมคนไทยชอบมองข้ามและไม่นิยมกินมังคุด
2. สรรพคุณของมังคุดมีดีอย่างไร
3. ในความคิดของคุณ คุณมีวิธีที่จะทำให้คนไทยเห็นประโยชน์และคุณค่าของมังคุดได้อย่างไร

โฆษณา

scribd storyboard

Posted: กุมภาพันธ์ 9, 2011 in Uncategorized

scribd mapping

Posted: กุมภาพันธ์ 9, 2011 in Uncategorized

Hello world!

Posted: ธันวาคม 8, 2010 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!